Hibernate Envers

Hibernate Envers

Hibernate Envers entitylerinizin versiyonlanmasını sağlayan Hibernate ekibi tarafından geliştirilmiş bir projedir. Tek yapmanız gereken Hibernate Envers için gerekli configurasyonu yapmak ve entitylerinizi @Audited annotationı ile işaretlemektir.

Hibernate Envers Nasıl Kullanılır?

1)Spring Entegrasyonu

Hibernate Envers ile Spring 3 entegrasyonunu application-config.xml dosyasında gerçekleştiriyoruz.

application-config.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
		xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
		xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
		xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
		xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
		xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd
		http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
		http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd
		http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd">

	<!-- Modules' Configuration Files -->
	<import resource="meslek-config.xml"/>

	<context:annotation-config />
	<tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager" />
	<aop:aspectj-autoproxy proxy-target-class="true" />

	<!-- HIBERNATE CONFIGURATION START POINT -->
	<bean class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
		<property name="location">
			<value>WEB-INF/database.properties</value>
		</property>
	</bean>

	<bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate3.annotation.AnnotationSessionFactoryBean">
		<property name="dataSource" ref="dataSource" />
		<property name="packagesToScan" value="sample.hibernateenvers.model" />
		<property name="hibernateProperties">
			<props>
				<prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.Oracle9iDialect</prop>
				<prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
				<prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">update</prop>
			</props>
		</property>

		 <property name="eventListeners">
		   <map key-type="java.lang.String" value-type="org.hibernate.event.EventListeners">
	    	<entry key="post-insert" value-ref="auditEventListener"/>
	     	<entry key="post-update" value-ref="auditEventListener"/>
	     	<entry key="post-delete" value-ref="auditEventListener"/>
	     	<entry key="pre-collection-update" value-ref="auditEventListener"/>
	     	<entry key="pre-collection-remove" value-ref="auditEventListener"/>
	     	<entry key="post-collection-recreate" value-ref="auditEventListener"/>
   		</map>
 		</property>
	</bean>

	<bean id="auditEventListener" class="org.hibernate.envers.event.AuditEventListener"/>

	<bean id="dataSource" class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
		<property name="driverClassName" value="${driverClassName}" />
		<property name="url" value="${url}" />
		<property name="username" value="${username}" />
		<property name="password" value="${password}" />
	</bean>
	<!-- HIBERNATE CONFIGURATION END POINT -->

	<bean id="transactionManager" class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTransactionManager">
		<property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" />
	</bean>
</beans>

Application-config.xml dosyasında Hibernate Envers ile ilgili olan configurasyon alanları,

<property name="eventListeners">
		     <map key-type="java.lang.String" value-type="org.hibernate.event.EventListeners">
	        	<entry key="post-insert" value-ref="auditEventListener"/>
	         	<entry key="post-update" value-ref="auditEventListener"/>
	         	<entry key="post-delete" value-ref="auditEventListener"/>
	         	<entry key="pre-collection-update" value-ref="auditEventListener"/>
	         	<entry key="pre-collection-remove" value-ref="auditEventListener"/>
	         	<entry key="post-collection-recreate" value-ref="auditEventListener"/>
</map>
</property>

Hangi işlemlerin yapılacağı bildiriliyor. Örnegin satırı insert isleminden sonra versiyonlama işlemi yapılacağını bildiriyor. Versiyonlama işleminin nasıl yapılacağınada auditEventListener belirliyor. Eğer isterseniz loglamanın nasıl yapılacağına müdehale edebilirsiniz. Bunu Hibernate Envers’in püf noktalarında detaylıca inceleyeceğiz.

<bean id="auditEventListener" class="org.hibernate.envers.event.AuditEventListener"/>

Versiyonlama işleminin nasıl olacağını belirten eventListener classıdır. Burada kullanılan Hibernate Envers’in default org.hibernate.envers.event.AuditEventListener classıdır.

Configurasyon işleminden sonra Hibernate Envers’in entitylerinizin versiyonlarını tutabilmesi için yapmanız gereken tek işlem versiyonları tutulacak olan entity classını @Audited annotationı ile işaretlemektir.

Meslek.java classını inceleyelim

package sample.hibernateenvers.model;

import java.io.Serializable;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

import org.hibernate.envers.Audited;

/**
 *
 * Meslek bilgilerinin tutulduğu classtır.
 *
 * @version 1.0 23.05.2012
 *
 * @author Musa YUVACI
 *
 */
@Entity
@Table(name = "MESLEK")
@Audited
public class Meslek implements Serializable {

	/**
	 *
	 */
	private static final long serialVersionUID = -1570951154709484999L;

	private Long id;
	private String ad;
	private String aciklama;

	@Id
	@GeneratedValue
	@Column(name = "ID", nullable = false, precision = 15, scale = 0)
	public Long getId() {
		return this.id;
	}

	public void setId(Long id) {
		this.id = id;
	}

	@Column(name = "AD", length = 255, unique = true, nullable = false)
	public String getAd() {
		return this.ad;
	}

	public void setAd(String ad) {
		this.ad = ad;
	}

	@Column(name = "ACIKLAMA", length = 255)
	public String getAciklama() {
		return aciklama;
	}

	public void setAciklama(String aciklama) {
		this.aciklama = aciklama;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return "sample.hibernateenvers.model.Meslek[id=" + id + "]";
	}

	@Override
	public boolean equals(Object obj) {

		if(obj != null && ((Meslek) obj).getId() != null) {

			if ((obj instanceof Meslek) && (this.getId().longValue() == ((Meslek) obj).getId().longValue())) {

				return true;
			}
		}

		return false;
	}
}

Veri Tabanındaki MESLEK tablosu ise,

IDADACIKLAMA

yapısındadır. Hibernate Envers Meslek entitysini versiyonlamak için veri tabanına MESLEK_AUD ve REVINFO adinda iki yeni tablo ekliyor (tablo isimleri ve alanlari default olarak belirleniyor, istenilirse üzerinde değişiklik yapılabilir).

Meslek Entitysi İçin Versiyonlama(Log Bilgilerinin Tutulması) Örneği;

1.Adım (İnsert İşlemi)

MESLEK Tablosu

IDADACIKLAMA
1ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı X Lisesi

olarak bir insert işlemi gerçekleştirildiğinde. Hibernate Envers,

MESLEK_AUD Tablosu

IDREVISIONREVTYPEADACIKLAMA
110ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı X Lisesi

REVINFO Tablosu
REVREVTSTMP
11337872346190

olarak versiyonlama islemini gerçekleştirir. MESLEK_AUD tablosunda ki REV alanı işlemin hangi revisionda yapıldığı bilgisini tutar, REVTYPE bilgisi ise ne işlemi yapıldığını bildirir (0:insert 1:update 2:delete). REVINFO tablosunda ise hangi revisionun ne zaman yapildigi bilgisi REVTSTMP alanında TIMESTAMP olarak tutulur (Burada Hibernate Envers tarafından yapılan versiyonlama işlemlerinin her noktasına müdehale edebilirsiniz, yazının ilerleyen kısımlarında tek tek ele alacağız).

2.Adım (Update İşlemi)

Birinci adımında veri tabanına kaydetmiş olduğumuz 1 idli veriyi update işlemi uyguladığımız da sonuç

MESLEK Tablosu

IDADACIKLAMA
1ÖğretmenMEB Kadıköy İlköğretim Okulu

MESLEK_AUD Tablosu
IDREVISIONREVTYPEADACIKLAMA
110ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı X Lisesi
1 21ÖğretmenMEB Kadıköy İlköğretim Okulu

REVINFO Tablosu
REVREVTSTMP
11337872346190
21337873103035

şeklinde olur. Hibernate Envers update işleminin logunu tutmuştur.

3.Adım (Delete İşlemi)

Veri tabanında bulunan 1 id li kaydı silelim.

MESLEK Tablosu

IDADACIKLAMA

MESLEK_AUD Tablosu
IDREVISIONREVTYPEADACIKLAMA
110ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı X Lisesi
1 21ÖğretmenMEB Kadıköy İlköğretim Okulu
132nullnull

Not: Silme işleminden sonra MESLEK_AUD tablosuna ID = 1, REV = 3, REVTYPE = 2 (silme işlemini ifade eder) bilgileri olan ve diğer bilgileri null olan bir kayıt eklendi. Hibernate Envers’in default configurasyonunda silinen entitynin sadece id si tutulur ama siz isterseniz bütün verilerini tutabilirsiniz, yazının ilerleyen kısımlarında işlemin nasıl yapılacağına detaylıca yer vereceğiz.

REVINFO Tablosu

REVREVTSTMP
11337872346190
21337873103035
31337935377652

Buraya kadar yapmış olduğumuz işlemler, sadece Hibernate Envers ile Spring Configurasyonunun yapılıp, nesnenin @Audited annotationu ile işaretlenmesi sonucunda Hibernate Envers in default olarak gerçekleştirdiği işlemlerdir. Biraz daha detaya inelim.

DETAYLAR

1) Entity İçerisinde Herhangi Bir Variablenin Versiyon Bilgisi İçersinde Yer AlMAMAsının Sağlanması.

Versiyonu tutulmak istenen entitynin içerisindeki herhangi bir variablenin versiyon bilgisi tutulması istenmeyebilir veya geek olmayabilir. Bu gibi durumlarda ilgili variablenin @NotAudited annotationu ile işaretlenmesi yeterlidir.

2) Tutulan Entity Revision Bilgisinin İhtiyaçlar Doğrultunsuda Değiştirilmesi.

Hibenate Envers default olarak REVINFO tablosunda, yapılan işlemin revision numarasını ve yapılış zamanının bilgisini tutar. İhtiyaçlar doğrultusunda bu işleyiş modifiye edilebilir. Öncelikle iki adet class olusturulması gerekmektedir. Bunlar;

CustomRevisionListener.java

package sample.hibernateenvers.model;

import org.hibernate.envers.RevisionListener;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Configurable;
import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolder;

@Configurable
public class CustomEnversListener implements RevisionListener {

	@Override
	public void newRevision(Object revisionEntity) {

		CustomRevisionEntity customRevisionEntity = (CustomRevisionEntity) revisionEntity;

		/*
		 * authentication bilgisi aliniyor. Kullanilan authemntication sistemine
		 * gore user bilgisi almak farklilik gosterebilir.
		 */
		String userName = (String) SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getPrincipal();

		customRevisionEntity.setUsername(userName);
	}
}

CustomRevisionListener.java classı org.hibernate.envers.RevisionListener interface ini implement edip, newRevision metodunu implement ediyor. Bu sayede entity üzerinde işlem yapıldığı zaman newRevision metodunda belirtilen şekilde revisionu tutuluyor. Bunun içinde CustomRevsionEntity.java classını olusturmak gerekiyor.

CustomRevsionEntity.java

package sample.hibernateenvers.model;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;

import org.hibernate.envers.RevisionEntity;
import org.hibernate.envers.RevisionNumber;
import org.hibernate.envers.RevisionTimestamp;

@Entity
@RevisionEntity(CustomEnversListener.class)
@Table(name="REVISION")
public class CustomRevisionEntity {

	private int id;
	private long timestamp;
	private String username;

	@Id
	@GeneratedValue
	@RevisionNumber
	@Column(name="REVISION_ID")
	public int getId() {
		return id;
	}

	public void setId(int id) {
		this.id = id;
	}

	@RevisionTimestamp
	@Column(name="REVISION_TIME")
	public long getTimestamp() {
		return timestamp;
	}

	public void setTimestamp(long timestamp) {
		this.timestamp = timestamp;
	}

  @Column(name="USER_NAME")
	public String getUsername() {
		return username;
	}

	public void setUsername(String username) {
		this.username = username;
	}
}

CustomRevisionEntity.java classında Hibernate Envers’in default olarak REVINFO olarak isimlendirdiği database tablosu modifiye edilir ve revision için hangi bilgilerin tutulacağı belirlenir. RevisionNumber ve RevisionTimestamp variablelerini koyup annotationlar ile işaretlediten sonra, tutmak istediğiniz diğer bilgiler için variable oluşturanbilirsiniz. CustomRevisionEntity.java revision için username bilgisi tutuyoruz. Yapmamız gereken sadece username variablesini tanımlayıp getter ve setter ını oluşturmak. İsterseniz CustomRevisionEntity.java classını @Table annontationı ile işaretleyerek istediğiniz bir ismi (Veri tabanında karşılık gelecek tablo ismi) verebilirsiniz. Burada @Table(name=”REVISION”) olarak kullanıldı. Ayrıca tablonun kolonlarını da isimlendirebilirsiniz, bunu da @Column(name = “REVISION_ID”) olarak CustomRevisionEntity.java classında görebilirsiniz.

Not: Burada Dikkat edilmesi gereken konu, oluşturulmuş olan classlar Spring Configurasyonunda belirtilen

<property name="packagesToScan" value="sample.hibernateenvers.model" />

packagenin altında olmalıdır.

Sonuç : CustomRevisionListener.java ve CustomRevisionEntity.java classları ile entitynin revision bilgisinin nasıl tutalmasını gerektiğini belirttik.

3) Silinen Entitylerin Silinmeden Önceki Verilerinin Saklanmasının Sağlanması.

Hibernate Envers default olarak silinen bir entity nin sadece id bilgisini tutar. Audit tablosuna (Örneğin MESLEK_AUD) entitynin sadece id sini, revison numarasını ve revision type bilgisini koyar, nesnenin diğer bilgilerini null olarak koyar. Eğer nesnenin silinmeden önceki bütün bilgilerine tutmak istiyorsanız. Hibernate Envers Configurasyonuna

<prop key="org.hibernate.envers.store_data_at_delete">true</prop>

satırını eklemeniz gerekmektedir. Bu sayede silinen entitynin en son bilgileride audit tablosunda yer alır. Aşağıdaki Spring Entegrasyonunda satırın nereye ekleneceği belirtilmiştir.


<bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate3.annotation.AnnotationSessionFactoryBean">
		<property name="dataSource" ref="dataSource" />
		<property name="packagesToScan" value="sample.hibernateenvers.model" />
		<property name="hibernateProperties">
			<props>
				<prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.Oracle9iDialect</prop>
				<prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
				<prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">update</prop>

				<prop key="org.hibernate.envers.store_data_at_delete">true</prop>

			</props>
		</property>

		 <property name="eventListeners">
		   <map key-type="java.lang.String" value-type="org.hibernate.event.EventListeners">
	    	<entry key="post-insert" value-ref="auditEventListener"/>
	     	<entry key="post-update" value-ref="auditEventListener"/>
	     	<entry key="post-delete" value-ref="auditEventListener"/>
	     	<entry key="pre-collection-update" value-ref="auditEventListener"/>
	     	<entry key="pre-collection-remove" value-ref="auditEventListener"/>
	     	<entry key="post-collection-recreate" value-ref="auditEventListener"/>
   		</map>
 		</property>
	</bean>

4) Hibernate Envers’in Versiyonlama İşlemine Müdehale Etmek.

Hibernate Envers default olarak AuditEventListener.java classı ile versiyonlama işlemini gerçekleştirir. İhtiyaç durumunda kendi XEventListener.java classını yazıp Hibernate Envers e bu classı kullanmasını söyleyebilirsiniz.
Bunun için;

CustomAuditEventListener.java

package sample.hibernateenvers.util;

import org.hibernate.envers.event.AuditEventListener;
import org.hibernate.event.PostDeleteEvent;
import org.hibernate.event.PostInsertEvent;
import org.hibernate.event.PostUpdateEvent;

public class CustomAuditEventListener extends AuditEventListener {

	/**
	 *
	 */
	private static final long serialVersionUID = 8077145687034936513L;

	@Override
	public void onPostDelete(PostDeleteEvent arg0) {

		super.onPostDelete(arg0);
	}

	@Override
	public void onPostInsert(PostInsertEvent arg0) {

		super.onPostInsert(arg0);
	}

	@Override
	public void onPostUpdate(PostUpdateEvent arg0) {

		super.onPostUpdate(arg0);
	}
}

CustomAuditEventListener.java classı Hibernate Envers’in org.hibernate.envers.event.AuditEventListener classını extend ediyor. Gerekli olan metodları override ediyor. Buradaki örnekte insert, update ve delete metodları override edilmiştir. Versiyonlama işlemine bu şekilde müdehale edilebilir. Bu şekilde daha detaylı işlemler yapablirsiniz örneğin versiyonlanacak olan entitynin bilgilerine müdehale edebilirsiniz. Hibenate Envers’in bu versiyonama işleminde CustomAuditEventListener.java classını kullanması için Spring configurasyonunda bulunan

<bean id="auditEventListener" class="org.hibenate.envers.event.AuditEventListener"/>

satırının

<bean id="auditEventListener" class="sample.hibernateenvers.util.CustomAuditEventListener"/>

olacak şekilde güncellenmesi gerekiyor.

Kaynak Kodlar ve Açıklama

Hibernate Envers projelerinin kaynak kodlarını aşağıdaki linklerden download edebilirsiniz. Kaynak kodları eclipse (SpringSourse Tool Suite) projesi olarak verilmiştir. Hibernate Envers Sample v1.0 Hibernate Envers’in default configurasyonlu halini içerir. Hibernate Envers Sample v2.0 ise yazıda “detaylar” başlığı altında yapılan configurasyon değişikliklerinin uygulamasına sahiptir. Uygulamaları çalıştırmak için öncelikle uygulama içerisindeki build.xml ant scriptini çalıştırmalısınız (hsqldb için veri tabanı start işlemini gerçekleştiriyor). Ardından test klasorunun altındaki sample.hibernateenvers.test.persistence.MeslekDAOTest.java classındaki yazılmış olan unit testleri kullanarak Hibernate Envers uygulamalarını test edebilirsiniz.

Hibernate Envers Sample v1.0
Hibernate Envers Sample v2.0

Sonuç
Hibernate Envers ile entitylerinizin otomatik olarak versiyonlarının tutulması(loglanması) işlemi gerçekleştirilmiş oldu. Tutulmuş olan entity versiyon bilgilerinin(Entity Loglarının) sorgulanmasını bir sonraki yazıda inceleyeceğiz. Hibernate Envers ile ilgili daha detaylı bilgi için referans dökümantasyonunu inceleyebilirsiniz.

Hibenrate Envers 3.6 Referans Dökümantasyonu

Tarihe Düşülen Not

İnsan üzerine düşünüyorum, bir çok yorum yapılabilir ama benim en çok benimsediğim bilinmezlik. Bahsedilen bilinmezliği bir örnekle açıklayalım;

İki bilge bir nehrin üzerindeki köprüden geçiyorlar, bilgelerden birisi diyor ki, “keşke balıklar gibi mutlu özgür olsam”, diğer bilge de ona “sen balık değilsin ki onların mutlu özgür olduğunu nereden bilebilirsin” bunun üzerine bilgenin cevabı gayet güzeldir, “sen de ben değilsin balıkların mutlu özgür olduğunu bilmediğimi nerden biliyorsun!”. Aslında şu anda sadece kendimizi biliyoruz ve diğer insanları bildiğmizi sanıyoruz.

Sonra biraz daha düşünmeye devam ediyorum, biraz daha derinlere doğru biraz daha içeriye doğru. Ama sık sık kaybolmaktan korktuğumda olmuyor değil, devam etmeliyim, şu anda bulunduğum duygu ve düşüncelerin arasında geziniyorum. En yoğun olarak gördüğüm ise yaşamın ne kadar yavan olduğu (Burda bir öz eleştiri yapacak olursam galiba inanç duygularımda zayıflama var ondan dolayı böyle düşünüyorum). Varlığımla bir artı oluşturmadığımı düşünüyorum (Bunu düşünen pesimist yanım, optimist yanımla birlikte feci bir kavgaya tutuştular optimist pesimistin dediklerine şiddetli bir muhalefet yapıyor ve ekliyor onun dediklerine kulak asma elbette hayata kattığın bir sürü sayısız artı var, bunlar çok önemli konular ama sen şu anda bunların farkına varamıyorsun). Sanki bu dünyada şu anda kaybolsam gitsem kimsenin farkına varacağını tahmin etmiyorum (diye ekliyor pesimist yanım, optimist doğal olarak karşı çıkıyor, dinleme onu diyede uyarıyor). O zaman insan soruyor kendine neden yaşıyorsun? Umutmu cevabın, neyi umut ediyorsun? Daha güzel bir yaşam mı? İşte yine insanın bilinmezliğine adım attık, daha güzel nedir? Kime göre güzel, neye göre güzel? Ne olursa güzel olacak, bunların cevabını verebiliyor musun? Sadece belli tahminlerin var.

Sonra indiğim derinliklerden yukarıya doğru çıkmam gerekiyor, sağduyulu davranmam gerekiyor (Bu sözlerin üzerine optimistin yüzüne güzel bir gülümseme yayılıyor. İşte diyor böyle ol). Sonra optimistle sohbete başlıyoruz. Bu arada pesimistin canının hayli bir sıkıldığını görüyorum. Böyle konuşmalar iyi gelmiyor ona. Soruyorum optimiste, peki güneş doğacak mı? Kesinlikle diyor kendinden emin, net bir tavırla. Sana şu anda doğmayacakmış gibi geldiğini biliyorum diyor ve ekliyor, ama unutma karanlığın en yoğun olduğu an güneşin doğmasından hemen önceki andır. Optimistle sohbet çok güzel geliyor rahatladığımı hissediyorum. Sonra bana yardım etmeye başlıyor, umutlarımı çıkartıyor tek tek ortaya onlara ne kadar sıkı tutunmam gerektiğini anlatıyor. Sonrasında umutlarımdam bir merdiven yapıyoruz birlikte, indiğim derinliklerden yukarıya daha kolay çıkabilmem için.

İnsan kapalı bir kutu sadece izin verilen kadar görebiliyoruz. İçeride ne olduğunu sadece kenidisi biliyor.

Şeftali Gibi Olmak

Sana sorsam , bana şeftalinin tadını anlat desem, ne dersin? Önce biraz düşünürsün ,biraz afallarsın belki, biraz da ne kadar gereksiz diye düşünürsün. Sonra açıklamaya çalışırsın tatlı, ekşi, şöyle böyle ama kesin bir şey diyemezsin. Aklındadır, dilindedir şeftalinin tadı ama anlatamazsın, tanımlayamazsın tam manasıyla. Ama şunu yapabilir, şeftali gibi diyebilirsin şeftali gibi. İşte senin de şeftali gibi olman lazım tek, kendine özgü bir eşi bir benzeri olmayan.

 

Kendin olmalısın o zaman değer kazanır sana verilen isimler.  Sen olursun tam manasıyla. Yüzünde hiç bir maske olmadan.

 

Saklama kendini diğerlerinden içinden geldiği gibi davran (yoksa iki yüzlü, yalancı olmaz mısın? bunu sadece kendin bilsen bile!)  işte o zaman gerçek sen olursun. Unutma bu dünyada senin bir eşin bir benzerin yok sen teksin. Sadece bunu senin de FARK ETMEN GEREK.  Kendine inanman gerek. KENDİN OLMAN GEREK.
Musa YUVACI
“YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN ,YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL”
Mevlana Celaleddin Rumi

Geçmişi Özetlemek

Askerliğim biteli uzun bir zaman oldu (8 ay kadar). Askerden geldikten hemen sonra iş aramaya başladım, bir anda kendimi Anadolu Sigorta Yazılım Geliştirme Müdürlüğünde çalışırken buldum. O kadar çabuk oldu ki galiba doğru karar verememişim. Sonra şu sorular aklıma gelmeye başladı. Neden buradayım?, yapmak istediğim işi yapıyor muyum? Soruların cevabı basit ti. Buna göre aksiyon almak lazımdı, bende istifa ettim. Çoğu arkadaşımın dediği şu oldu, yeni bir iş bulmadan neden istifa ettin? Önemli değildi ki inanmadığım bir işi yapmaktansa , bir süre işsiz kalmayı tercih ederdim. Sonra yeniden iş başvuruları başladı, görüşmelere gittim. Sütten ağzım yanmıştı bir kere artık daha dikkatliydim. En doğru kararı vermek için bekledim. Ve sonunda tam istediğim işi yaptığım bir yerde çalışıyorum.

Önemli Not: İş arayışım zamanındaki yardımları ve şu andaki çalıştığım firmayla beni tanıştırdığı için  Furkan ÇALIŞKAN’a büyük bir teşekkürü borç bilirim.

Saygılarımla.
Musa YUVACI

Yeniden Hissetmek…

2009 ağustos ayından beri askerlik yapıyorum, üç ay Eğirdir Dağ Komando Okulunda zorlu bir eğitim, 4 aydırda Kıbrıs Akdeniz Komando Taburunda asteğmenin. Sekiz aydan beri adam akıllı yazılımla uğraşamadım.Şu sıralarda denetlemeler bitmek üzere, yani kendime zaman ayırabileceğim. Dün (03.04.2010) Cetürk’ün düzenlediği Java Teknolojileri seminerine katıldım. Orda kendimi yeniden bilgisayar mühendisi gibi hissetmeye başladım. İçimde belli belirsiz yanan ateş harlandıkça harlandı. Artık yeniden hissediyorum 🙂 ben bilgisayar mühendisiyim , yazılım geliştirme uzmanıyım , yazılım mimarıyım…

Sessizlik Sona Erdi!

Uzun bir süreden beri bloğumla, bilgisayar mühendisliği ile yazılım gelişrtirme ile sıkışık , hareketli stresli yoğun asteğmenlik görevimden dolayı ilgilenemiyordum.Ama artık yetti.Bir an önce yeniden bilgisayar mühendisi olmaya, sağlam yazılımlar yapmaya, güzel mimariler tasarlamaya geri dönme kararı aldım. Bu çalışmalarımada bloğumda genişçe yer vericem. En kısa sürede 🙂

Ve Eğirdir Biter…

Mutlu son. Eğirdir Dağ komando okulundan mezun oldum. 13 haftalık zorlu eğitimin ardından 6 kasım 2009’da Eğirdir Dağ Komando Okulun’u 15. olarak bitirdim. Gerçekten zor olan ama sonuna ulaştığınızda da içinizde bir gurur oluşan zorlu ama güzel bir kurs dönemiydi. Çok güzel arkadaşlıkların kurulduğu süper anlarda yaşadık tabi. Ama aynı zamanda yuh be artık biz de insanız dediğimiz zamanlarda oldu. Geriye dönüp baktığınızda 13 haftaya gerçekten neler sığdırdığınızı hayal bile edemiyorsunuz 😀

Kısa Bir Ara…

329. Dönem Asteğmen Adayı olarak Eğirdir Dağ Komando Okulunda bulunmaktayım. Yazılarıma kısa bir ara vermek zorunda kaldım 😀 (teknik sebeplerden dolayı). Komando temel kursu alıyorum. 329. Dönemde 25.000 üniversite mezunu askere alındı , biz şanlı 100’de 1’in içindeyiz  (Eğirdir dağ komando okulunda 250 asteğmen adayı eğitim görüyor). Kısa Bir Süre sonra görüşmek üzere.(Sizin için kısa ama benim için çok uzun olan 13 hafta).

JSF’e Giriş.

Gereksinimler:
1-Eclipse WTP(Web Tool Platform)
2-Apache Tomcat Application Server v6.0
3-Gerekli Jarlar.(myfaces-api,myfaces-impl,jstl) (//Jar dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz.)

İlk JSF Projesi(Adım Adım)

1)Eclipse içerisinde dynamic web project oluşturuyoruz.
2)WebContent>WEB-INF>lib dizinin altına gerekli jar dosylarını ekliyoruz.
3)WebContent klasörünün altına index.jsp sayfasını oluşturuyoruz.(İçine verilen kod bloğunu ekleyin)

<%@ page language=”java” contentType=”text/html; charset=UTF-8″ pageEncoding=”UTF-8″%>
<%@ taglib prefix=”f”  uri=”http://java.sun.com/jsf/core”%>
<%@ taglib prefix=”h”  uri=”http://java.sun.com/jsf/html”%>
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>
<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>
<title>JSF Start</title>
</head>
<body>
<f:view>
<h:outputText value=”Hello World”/>
</f:view>
</body>
</html>

4)WebContent>WEB-INF dizininin altındaki web.xml dosyasını açıp içine gerekli satırları ekliyoruz.

<servlet>
<servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
<servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
<url-pattern>*.jsf</url-pattern>
</servlet-mapping>

5)Son olarak da index.jsp sayfasına sağ tıklayıp RunAs > RunOnServer seçip çalıştırabiliriz.
6)Tebrikler ilk jsf projenizi geliştirdiniz.

Bitmez Bu Askerlik!

Bitmez Bu Askerlik…?

Başlamadan nasıl biteceğini düşünmeye başladım:).

329. Dönem yedek subaylık sınavı için İzmir Gaziemir Ulaştırma Okuluna gittim. Saat sabahın 6’sı olmasına rağmen hayli uzun bir kuyruk vardı. İçeriye 50 kişilik gruplar halinde alınmaya başladık. 6. gruptayım. önce izin belgelerimizi doldurduk. Bu arada çavuşlar falan da hayli artistlik yaptılar. Binbaşı çok güzel bir şekilde hiç bir artistlik olmadan konuşuyor bir de onbaşı var bildiğin asker göreceksin afraları tafraları artistliği şuraya geç buraya geç laflarını. Yok böyle bir şey ya. Neyse bu izin belgelerini kayıt işlerini falan hallettikten sonra sınav yerine gittik. Sınavı da bitirdikten sonra işlemler tamam. Bu kadar basit anlattığıma bakmayın. Çıktığımda saat 11.30 du yani 5 saattir askeriyedeydim. Şimdi düşünüyorum da nasıl biticek bu askerlik.