Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi TS-13298 standartı kapmasında hazırlanan bir projedir. Döküman ve Belge yönetmini düzenler. Çeşitli yollardan kuruma ulaşan belgeleri düzenlemek, üzerlerinde işlem (Saklamak , gerekli kişiye/departmana yönlerdirmek vs…) yapmak, dökümanların belgeye dönüştürülmesini sağlamak,  dökümanların/belgelerin belirlenen akışları takip etmesini sağlamak vs… gibi işlemlerin yapılmasını sağlar.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Java Teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. GWT, Restlet, JaxB Spring, Spring Security, Hibernate kullanılmıştır. Sistem iki ayrı proje olarak tasarlanmıştır. Sunum katmanı ve Servis katmanı. Sunum katmanı ve servis katmanı arasındaki ilişki tamamen web servisler ile sağlanmıştır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi projesi , çevik yaklaşım ile geliştirilmiş olup, Extreme Programming , TDD (Test Güdümlü Yazılım Geliştirme) uygulanmıştır. Projedeki bütün birimlerin testleri yazılmıştır. Ant ile entegrasyon sağlanarak ve yazılım geliştirme süreci otomatikleştirilmiştir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi projesinde Yazılım Mimarı ve Yazılım Takım Lideri olarak görev aldım.

 

Elektronik Belge Yönetim Sisteminde Kullanılan Teknolojiler ve Araçlar

  • Google Web Toolkit, Restfull WebServisler (Restlet)
  • JaxB, Spring , Spring Security, Hibernate , Junit, DBUnit
  • Oracle , HsqlDB, Jasper Report
  • Ubuntu v10.10 , SpringSource Tool Suite v2.6.2
  • Oracle (Üretim Ortamı) , HsqlDB (Test Ortamı)
  • Oracle SQL Developer , Glassfish Application Server v3.1
  • Subversion (SVN), Ant, Confluence

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir