UTSystem

Ürün Takip Sistemi iki aşamadan oluşan bir projedir. Birinci aşaması web tarafında olup ürünü üreten firma tarafından kullanılan bir web uygulamasıdır. İkinci aşama ise firma çalışanları tarafından mobil cihazlar yardımı ile kullanılan mobility uygulamasıdır.

Ürün Takip Sistemi bir firmada üretilen ürünlerin piyasada bulunup bulunmadığını, ürüne karşılık gelen diğer rakip firma ürünleri ile arasındaki ilişkiyi inceler. Bunların sonucunda tutarlı bir analiz ile doğru raporlar vererek ürünün piyasada nasıl karşılandığı hangi işletmelerde daha çok ilgi gördüğü gibi önemli sonuçları almak için gerçekleştirilmiş bir projedir.

Ürün Takip Sistemine ihtiyaç duyulmasının ana nedeni üretimi yapılan ürünün pazardaki durumunu düzenli bir şekilde takip edebilmektedir. Ürün Takip Sistemi‟nin Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dil desteği bulunmaktadır.

Ürün Takip Sistemi‟nin web uygulaması tarafında temel olarak JSF , Spring , Hibernate teknolojileri kullanılmıştır. Mobility kısmında ise JME ve RestFull web servis jersey implementasyonu temel olarak yer almıştır. Ürün Takip Sistemi java tabanlı olduğu için platform bağımsızlığı sağlanmıştır

Hibernate aracı kullanılarak veritabanı bağımsızlığı da sağlanmış olmaktadır. Ürün Takip Sistemi bu özellikleri ile her platformda ve her veri tabanı ile çalışabilmesi sağlanmış olmaktadır.

UTSystem Projesinde Kullanılan Teknolojiler

 • Java EE
 • Java ME
 • JSF (Apache myfaces)
 • Spring
 • Hibernate
 • RestFull Web Service Jersey İmplementasyonu.

UTSystem Projesinin Geliştirilme Ortamı

 • İşletim Sistemi : Pardus 2008.2
 • IDE : Eclipse 3.4 Ganymede (Web Tarafında Kullanıldı)
 • IDE : NetBeans 6.5 (Mobil tarafında Kullanıldı)
 • Veri Tabanı : MySQL
 • WebServer :Apache Tomcat Application Server 6.0
 • Sürüm Takip Sistemi : Subversion (SVN)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir