Katkı Payı Sistemi

Katkı Payı Sistemi, Eroğlu Bilgi Yönetim Sistemleri firmasında geliştirilmiş olan bir uygulamadır. Katki Payi Sistemi, sisteme dahil olan personelin yapmış olduğu işlemler üzerinde çalışır. Personelin performansı (Her yapılan işlemin bir puanı ve katsayısı vardır) hesaplanır, buna göre döner sermayeden payına düşen miktar belirlenir, detaylı rapaorlama işlemleri yapılabilir.

Katkı Payı Sistemi Java Teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. GWT, Restlet, JaxB Spring, Spring Security, Hibernate kullanılmıştır. Sistem iki ayrı proje olarak tasarlanmıştır. Sunum katmanı ve Servis katmanı. Sunum katmanı ve servis katmanı arasındaki ilişki tamamen web servisler ile sağlanmıştır. Bu sayede sunum katmanı ve servis katmanı tamamen biribirinden ayrılımıştır.

Katkı Payı Sistemi projesi, çevik yaklaşım ile geliştirilmiş olup, Extreme Programming, TDD (Test Güdümlü Yazılım Geliştirme) uygulanmıştır. Projedeki bütün birimlerin testleri yazılmıştır. Ant ile entegrasyon sağlanarak ve yazılım geliştirme süreci otomatikleştirilmiştir.

Katkı Payı Sistemi projesinde Yazılım Mimarı ve Yazılım Takım Lideri olarak görev aldım.

Katkı Payı Sisteminde Kullanılan Teknolojiler ve Araçlar

  • Google Web Toolkit, Restfull WebServisler (Restlet)
  • JaxB, Spring , Spring Security, Hibernate , Junit, DBUnit
  • Oracle , HsqlDB, Jasper Report
  • Ubuntu v10.10 , SpringSource Tool Suite v2.6.2
  • Oracle (Üretim Ortamında) , HsqlDB (Test Ortamında)
  • Oracle SQL Developer , Glassfish Application Server v3.1
  • Subversion (SVN), Ant, Confluence

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir