GPMS

GPMS projesi JPoets ekibi tarafından IBM Yazılım Akademisi 2008 için gerçekleştirilmiş bir projedir. JPoets ekibinde proje yöneticisi ve ekip lideri olarak görev aldım.

JPoets Ekibi

 • Musa YUVACI (Proje Yöneticisi , Ekip Lideri )
 • Furkan ÇALIŞKAN
 • Ömer Furkan TERCAN
 • Bora GÜL

General Project Management System (GPMS)

Proje yönetimi metodolojisinin amacı projelerinin standart bir metot ve yöntemle, disiplinli, iyi yönetilen, ürünlerin veya sonuçlarının kaliteli ve zamanında teslimini güvence altına alarak belirli bir bütçe ve zaman sınırlaması altında gerçekleştirilmesidir.Proje Yönetimi içerdiği değişkenlerin fazlalığından tek ve standart bir yol olarak çözüm sunmamaktadır. Her organizasyon kendi bünyesinde oluşturduğu metodolojiyi proje bazında tekrar değerlendirmeli ve daha sonra çalışmalara başlamalıdır. Proje yönetimi devamlı bir süreçtir. Aktivitelerin sabit sıralandığı bir sistem değildir. Süreçler iç içedir ve birbirlerinden ayrı düşünmek imkansızdır.

Genel Proje Yönetim Sistemi Projesi, başlangıcı ve bitişi açıkça tanımlanmış aktivitelerle, bütçe ve zaman sınırlaması altında iyi tanımlanmış hedef ve amaçlara ulaşmamızı sağlamak için hazırlanmıştır. Sistem hemen hemen tüm projelerde ortak seyreden kimi proje yönetim süreçlerini belirli bir sistematiğe oturtarak kolaylaştırma/otomatikleştirme amacını gütmüştür. Proje hedeflendiği doğrultuda tüm proje bazlı çalışan sektörlerde kullanılabilinecek olgunlukta bir proje yönetim yazılımı halini almıştır.

GPMS şu işlemlere imkan tanımaktadır;

 • Projeyi kaynak atamalarıyla çeşitli alt görevlere bölen bir yapının tasarımı.
 • Görevler arası baştan-sona, sondan-başa, sondan-sona gibi ilişkiler tanımlama.
 • Projenin aşamalarını tanımlama.
 • Proje adı, bütçe, yönetici ve standart ücretler gibi öznitelikler oluşturma, ücretler ile standart şablonlar yaparak bunları projelere bağlama.
 • Proje çalışanları için kişisel sayfalar tasarlama ve çalışanların sayfalarında, kendilerine atanmış yapılan/tamamlanan görevlerin ilerleyişini % olarak gösterme ve bunları düzenlettirilebilmesi.
 • Yapılan/tamamlanan projelerin, görevlerin ve alt görevlerin ilerleyişini(% olarak) , maliyetini gösterme.
 • Projenin temel çizgisinde ilerlemeleri izleme ve gerektiğinde uyarılarda bulunma.
 • Projeleri, projelerin görevlerini, görevlerin alt görevlerini, alt görevlere atanan çalışanları yada çalışanların maaş ve çalışma bilgilerini yada buna benzer olayları dinamik raporlar ile raporlayabilme.

Proje merkezi bir veritabanı üzerinden, yetkilendirmelerle, farklı kaynaklardan veri alıp bunları proje sürecine dahil etme özelliği ve her adımda birçok farklı biçimde alabileceğiniz raporlar sunmaktadır. Ayrıca proje web tabanlı bir yazılım olduğundan proje ekipleri internet sayesinde aynı mekanda bulunmasalar da birlikte iş yapabilmektedirler. Kendi yetkileri dahilinde sayfalara ulaşıp güncelleme yapabilmektedirler.

GPMS Projesinde Kullanılan Teknolojiler

 • Java
 • Java Server Faces
 • Java Server Pages
 • DB2 Express C v9.1
 • Rational Software Architect v7.0
 • Rational Data Architect v7.0
 • WebSphere Application Server v6.1
 • XML
 • Ajax
 • CSS
 • HTML

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir